Một số câu hỏi thường gặp về tuyển sinh văn bằng 2

Email In PDF.

Văn bằng 2 (văn bằng đại học thứ hai) là văn bằng cấp cho những người đã tốt nghiệp đại học và có ít nhất một bằng đại học,sau khi hoàn thành chương trình đào tạo đại học của .....
1.Khái niệm văn bằng 2

Văn bằng 2 (văn bằng đại học thứ hai) là văn bằng cấp cho những người đã tốt nghiệp đại học và có ít nhất một bằng đại học,sau khi hoàn thành chương trình đào tạo đại học của ngành đào tạo mới, và có đủ điều kiện để được cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ hai.

2. Việc đào tạo văn bằng 2 nhằm mục đích gì?

Nhằm đáp ứng nhu cầu chuyển đổi nghề nghiệp,nâng cao kĩ năng tay nghề, bồi dưỡng thêm kiến kiến thức để nâng cao tính thích ứng của nguồn nhân lực ngày càng tăng của xã hội.

>>>>>Tìm hiểu:Tuyển sinh văn bằng 2 đại học luật năm 2017

3. Hình thức đào tạo văn bằng 2?

Để có thể cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ hai thì cần thực hiện theo phương thức đào tạo chính quy và không chính quy của bộ giáo dục theo các hình thức sau:

– Hệ chính qui: Học tập trung liên tục tại trường.

– Hệ không chính qui: Học theo hình thức vừa làm vừa học, học từ xa, tự học có hướng dẫn.

4. Để học bằng đại học thứ hai cần phải có điều kiện như thế nào?

Người có đủ điều kiện tham gia học bằng đại học thứ hai là công dân Việt Nam,không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự,có đủ sức khỏe để học tập và đã có bằng tốt nghiệp đại học thì sẽ được đăng kí dự tuyển học bằng đại học thứ hai.Cần nộp hồ sơ đăng kí dự tuyển theo đúng quy định và yêu cầu tuyển sinh của trường.

5. Chương trình đào tạo văn bằng 2 như thế nào?

Chương trình đào tạo văn bằng 2 là chương trình đào tạo hệ chính quy của ngành học đó đang được thực hiện tại cơ sở đào tạo.Đối tượng học văn bằng thứ hai mà khi học đại học đầu chưa được học hoặc đã học nhưng chưa đủ lượng kiến thức cần có.

Đối tượng học chỉ được bảo lưu kết quả phải đạt từ 5 điểm trở lên và những phần chương trình đào tạo ngành thứ nhất với số lượng học trình tương đương hoặc lớn hơn so với chương trình đào tạo của ngành mới.

6. Đối tượng thuộc diện miễn thi văn bằng 2?

– Những người được miễn thi văn bằng 2 là những người đã có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy thuộc nhóm ngành khoa học tự nhiên, công nghệ, kĩ thuật, đăng ký vào học ngành đào tạo mới thuộc nhóm ngành kinh tế, ngoại ngữ hệ không chính quy.Và các ngành đào tạo thuộc nhóm ngành khoa học tự nhiên đăng ký vào học ngành đào tạo mới nhóm ngành kĩ thuật, công nghệ, kinh tế, ngoại ngữ hệ không chính quy thuộc.

– Người đã có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy đăng ký vào học ngành đào tạo mới hệ chính quy cùng nhóm ngành và tại chính trường mà mình đã học và tốt nghiệp đại học hoặc hệ không chính quy.

Nếu trường hợp số thí sinh đăng kí dự tuyển vượt quá chỉ tiêu đào tạo được giao thì hiệu trưởng của cơ sở đào tạo tổ chức việc kiểm tra để tuyển đủ số chỉ tiêu quy định.Các vấn để về kiểm tra như nội dung hình thức kiểm tra sẽ do hiệu trưởng quy định và thông báo cho các thí sinh tham gia dự tuyển.

7. Đối tượng không thuộc diện miễn thi phải thi môn gì?

Những đối tượng này phải thi hai môn thuộc phần kiến thức giáo dục đại cương của ngành đào tạo thứ hai.

Các vấn để về kiểm tra như nội dung hình thức kiểm tra sẽ do Hiệu trưởng cơ sở đào tạo quy định và thông báo cho các thí sinh dự tuyển.

Đối với một số ngành sư phạm, an ninh quốc phòng và các ngành đặc thù thuộc lĩnh vực , thể dục thể thao, văn hoá, nghệ thuật, Hiệu trưởng cơ sở đào tạo sẽ quy định về điều kiện dự tuyển,nội dung các môn thi và phương thức tuyển sinh.

8. Bằng tốt nghiệp văn bằng 2 được quy định như thế nào?

– Người học theo hình thức vừa làm vừa học (hệ tại chức cũ), thực hiện các quy định về hình thức thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, xét và công nhận tốt nghiệp theo quy chế của hệ không chính quy; nếu đủ điều kiện tốt nghiệp theo quy định sẽ được cấp bằng đại học thứ hai theo hình thức vừa làm vừa học .

-Người học theo hình thức tập trung liên tục tại trường, thực hiện đầy đủ các qui định về thi tuyển sinh, học đầy đủ cả về lý thuyết lẫn thực hành, làm bài tập, làm đồ án, khoá luận, làm luận văn hoặc kiểm tra,thi cuối khoá đánh giá kết quả học tập theo quy chế của hệ chính quy; nếu đủ điều kiện thì được cấp bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy.

-Người học theo hình thức từ xa, tự học có hướng dẫn, thực hiện các quy định về kiểm tra, thi của nhà trường đào tạo và công nhận tốt nghiệp theo quy chế đối với hình thức này; nếu đủ điều kiện tốt nghiệp sẽ được cấp bằng tốt nghiệp đại học theo hình thức học từ xa, tự học có hướng dẫn.

9. Quy định bắt buộc ghi trên bằng đại học thứ hai là gì?

Trong văn bằng tốt nghiệp ghi hình thức đào tạo, dưới dòng chữ Bằng tốt nghiệp đại học bắt buộc ghi trong ngoặc đơn dòng chữ: “Bằng thứ hai”.

>>>>Tham khảo:Điều kiện xét tuyển văn bằng 2 đại học luật