TIN TỨC

Học văn bằng 2 của trường đại học luật có được làm luật sư không?

Email In PDF.

Nhiều câu hỏi còn xoay quay vấn đề học văn bằng 2 đại học luật. Trong những câu hỏi thì một câu hỏi mà hầu hết mọi người đặt ra trước khi học chính là sau khi học văn bằng 2 đại học luật thì có được làm luật sư hay không?

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔNG NĂM 2017

Trường Đại học Thành Đông là trường đại học đầu tiên của tỉnh Hải Dương trực thuộc Bộ Giáo dục & Đào tạo, được thành lập theo Quyết định Số 1489/QĐ-TTg ngày 17/09/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Trang 10/13