TIN TỨC

Điều kiện xét tuyển văn bằng 2 đại học luật

Email In PDF.

Bạn đam mê học luật nhưng bởi một lý do nào đó mà trước đây bạn đã không theo ngành học này. Chính bởi thế việc học văn bằng 2 luật Hà Nội chính là con đường đưa bạn trở lại với niềm đam mê.


Học văn bằng 2 của trường đại học luật có được làm luật sư không?

Email In PDF.

Nhiều câu hỏi còn xoay quay vấn đề học văn bằng 2 đại học luật. Trong những câu hỏi thì một câu hỏi mà hầu hết mọi người đặt ra trước khi học chính là sau khi học văn bằng 2 đại học luật thì có được làm luật sư hay không?

Trang 9/13