TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

In
Xem kết quả: / 0
Bình thườngTuyệt vời 


   

                                      liên thông đại học thái nguyênĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG

Số : 140/TBTS – ĐHCNTT&TT        TN,ngày 26 tháng 01 năm 2017


THÔNG BÁO TUYỂN SINH

LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY


Ngành:Công nghệ thông tin; Công nghệ Kỹ thuật Điện tử, Truyền thông; Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa;Hệ thống thông tin quản lý; Quản trị văn phòng.

1.      Đối tượng

         Thí sinh đã tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng chuyên nghiệp hoặc Trung cấp, Cao đẳng nghề có nguyện vọng được học tiếp lên trình độ Đại học Chính quy.

2.      Nghành đào tạo và cấp bằng

TT

Ngành đào tạo

Thời gian ĐT

Cấp bằng

1

Công nghệ thông tin

2 năm

Kỹ sư, hệ chính quy

2

Công nghệ Kỹ thuật điện,Điện tử

2 năm

Kỹ sư, hệ chính quy

3

Công nghệ Kỹ thuật ,Điện tử

2 năm

Kỹ sư, hệ chính quy

4

Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

2 năm

Kỹ sư, hệ chính quy

5

Hệ thống thông tin quản lý

1,5 năm

Cử nhân, hệ chính quy

6

Quản trị văn phòng

1,5 năm

Cử nhân, hệ chính quy

3.      Hình thức thi (thi 3 môn)

TT

Ngành đạo tạo

Môn thi (môn CB, môn CS,môn chuyên ngành)

1

Công nghệ thông tin

Toán, CSDL, Kỹ thuật  Lập trình

2

Công nghệ KT điện tử, Truyền thông, HT điện

 Toán, NL điện tử, Kỹ thuật  chuyến mạch-HT điện

3

Công nghệ Kỹ thuật điện, Điện tử

Toán, Điện tử công suất, Điều khiển logic và PLC

4

Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Toán, Lý thuyết mạch điên, Thiết bị ĐK& máy điện

5

Hệ thống thông tin quản lý

Toán, CS lập trình, HTTT quản lý

6

Quản trị văn phòng

Toán, Kỹ thuật soạn thảo văn thảo văn bản QL, QTVP

4.      Phát hành và tiếp nhận hồ sơ

  +Thời gian: Từ ngày 30/4/2017 đến ngày 30/5/2017.

  + Địa điểm: Trung hòa - Cầu giấy - Hà Nội

5.      Lịch ôn thi và thi

   + Thời gian ôn thi: Từ ngày 01/6/2017 đến ngày 20/7/2017.


Người liên hệ : Cô Huyền – Quản lý tuyển sinh.

Điện thoại : 0963 133 363 - 0902 190 323 ( Liên hệ trước khi đến mua hồ sơ).

Địa chỉ: Trung Hòa – Cầu Giấy – Hà Nội.

Mail: tuyensinhdaotao02@gmail.Com 

HIỆU TRƯỞNG

PGS.TS.Phạm Việt Bình